Misaono - refleksivna poezija

Imala sam samo šesnaest godina

27/05/2014 prelepapoezija 2

Imala sam samo šesnaest godina i oči prepune snova, imala sam samo šesnaest godina, volela šetnje kraj bagremova, sa Košutnjakom zagrljena, i nisam znala šta sam htela. Oči mi radosno zaplemene, pa se zamute, nije […]