Rodoljubiva poezija

Mi znamo sudbu… (Stevanu Sremcu)

11/05/2014 prelepapoezija 1

Mi znamo sudbu i sve što nas čeka, No strah nam neće zalediti grudi! Volovi jaram trpe, a ne ljudi — Bog je slobodu dao za čovjeka.Snaga je naša planinska rijeka, Nju neće nigda ustaviti […]

Rodoljubiva poezija

Bosanski begunci

06/02/2014 prelepapoezija 0

Tužno šumi hladna Drina I Miljacka bistra voda, Jer Bosna je potlačena, Njena slava i sloboda.Opustele cvetne ravni, Pod zgarištem sela leže, A potomci Ninoslava U gudure mračne beže.Eno čedo majka vodi, Od užasa da […]