Lirske pesme

S dragim su najkraće noći

21/11/2013 prelepapoezija 1

Vijor dolom duje, Gradom poljuljuje, Na gradu devojka Vikom podvikuje: „A vaj! duge noći! S babom spavajući Na devet dušeka, Na devet jastuka, Pod devet jorgana.“ Vijor dolom duje, Gradom poljuljuje, Na gradu devojka Vikom […]