Misaono - refleksivna poezija

Mašta povodom očiju

07/05/2014 prelepapoezija 0

Svaki ostavlja znakove na putu, ne samo trag koraka i stopu nogu, nego i kretnju ruku napregnutu, maglovitu u prolaznom slogu: svi se kreću i mijenjaju u bogu.Lica su ljudi možda zagonetna slova. Lica su […]

Misaono - refleksivna poezija

Skrovišta djetinjstva

07/05/2014 prelepapoezija 0

Mi stanujemo u proljećima i jesenima, po gnijezdima u krošnjama i granama. Naše je oči vilenjak oprao u jezeru što je upilo vidik neba.Stanujemo u cvijeću vrh sijena na travi po ambarima, pojatama i smočnicama […]

Misaono - refleksivna poezija

Sanjarija

07/05/2014 prelepapoezija 0

INa livade ljudskim okom negledane i na zlatna polja što se tekar slute s prepasti zle svile strijeljaš zjene sane u turobne ure i strasne minute,zlatna dušo sestre! Koso Vivijane! Oči Moje Zemlje, sve, vrcaju […]

Deskriptivna poezija

Blaženo jutro

07/05/2014 prelepapoezija 1

Blaženo jutro koje padaš u svijetlom slapu u tu sobu, već nema rane da mi zadaš, počivam mrtav u svom grobu.Možda ćeš ipak da potpiriš pepelom iskru zapretanu — jer evo, trome grudi širiš čeznućem […]

Misaono - refleksivna poezija

Svakidašnja jadikovka

07/05/2014 prelepapoezija 0

Kako je teško biti slab, kako je teško biti sam, i biti star, a biti mlad!I biti slab, i nemoćan, i sam bez igdje ikoga, i nemiran, i očajan.I gaziti po cestama, i biti gažen […]

Misaono - refleksivna poezija

Vječni prsten

07/05/2014 prelepapoezija 0

Sve će ove stvari jošte jednom doći kao što su bile i kako su prošle, i ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi , čedne, strasne, dobrodošle;jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada […]

Misaono - refleksivna poezija

Ove su riječi crne od dubine

07/05/2014 prelepapoezija 0

Ove su riječi crne od dubine, Ove su pjesme zrele i bez buke – one su, tako, siknule iz tmine, i sada streme k’o pružene ruke.Nisam li pjesnik, ja sam barem patnik I katkad su […]

Deskriptivna poezija

Kolajna

06/05/2014 prelepapoezija 0

IStupaj sa svojim mrakom kroz propast horizonta; sa tajnom i oblakom od fronta, pa do fronta.Stupaj sa svojom tmušom kroz ponoć cijele zemlje; pjevaj sa svojom dušom gdje god se spava i drijemlje*Dosta je laži! […]

Deskriptivna poezija

Odlazak

06/05/2014 prelepapoezija 0

U slutnji, u čežnji daljine, daljine; u srcu, u dahu planine, planine.Malena mjesta srca moga, spomenak Brača, Imotskoga.I blijesak slavna šestopera, i miris (miris) kaloperaTamo, tamo da putujem, tamo, tamo da tugujem;da čujem one stare […]

Ljubavna poezija

Notturno

06/05/2014 prelepapoezija 0

Noćas se moje čelo žari, noćas se moje vjeđe pote; i moje misli san ozari, umrijet ću noćas od ljepote.Duša je strasna u dubini, Ona je zublja u dnu noći; Plačimo, plačimo u tišini, Umrimo, […]

Biografije pesnika

Augustin Tin Ujević – biografija

05/05/2014 prelepapoezija 1

Augustin Tin Ujević (5. jul 1891 — 12. novembar 1955) je hrvatski pesnik.StvaralaštvoOvaj, u međuratnom književnom periodu, istaknuti i osobeni pesnik, rođen je u Vrgorcu, nedaleko od Imotskog. Filozofiju je studirao u Zagrebu, Beogradu i […]