Ljubavna poezija

Uzalud je budim

17/11/2013 prelepapoezija 2

Budim je zbog sunca koje objašnjava sebe biljkama zbog neba razapetog između prstiju budim je zbog reči koje peku grlo volim je ušima treba ići do kraja sveta i naći rosu na travi budim je […]