Epske narodne pesme

Ženidba od Zadra Todora

02/03/2014 prelepapoezija 1

Piju vino do dva pobratimaU Udbini na ćemerli londži:Jedno mi je Boičić Alija,A drugo je Tanković Osmane.Kad se pobre nakitile vina,Onda reče Tanković Osmane:„Pobratime, Boičić-Alija!„Jesi l’ bio skoro u primorju,„U primorju, u vlaškom Kotaru?„A jesi […]