Ljubavna poezija

Ljubim li te

25/12/2013 prelepapoezija 0

Ljubim li te, il’ su glasi Pjesme moje pusta varka? Ja te ljubim, srpsko čedo, Iz ljubavi ognja žarka. Zori, kada jutrom sviće I purpurni plašt svoj širi; Lahoriću, kad nestašno Kroz ružice male piri; […]

Ljubavna poezija

Na grobu mile mi sestre

25/12/2013 prelepapoezija 0

Milina se bješe razavila, Sa cvijećem se gora okitila, Priroda se zaodjela bajom, Proljeće je obasjalo sjajom: – Kad se đenuh ja sa tobom tamo Da mirisom grudi napajamo, Da slušamo potočića zuja I glas […]

Ljubavna poezija

Zvijezda jato

25/12/2013 prelepapoezija 0

Tiha noćca nastupila, Poče blago širiti se, Nebo plavo, bez oblačka, Stade zv’jezdam’ kititi se. Gledao sam kako milo Svaka svoje zrake daje, Al’ sam gled’o najradije Jato od njih, što tu sjaje. Uporedo sve […]

Rodoljubiva poezija

Srbinu

24/12/2013 prelepapoezija 0

Neka zima čini čuda, Nek rasiplje snijeg svuda, Proljeće će doć’. Neka nebo magla prati, Sunašce će zasijati, Ružičasta moć. Priroda će opet tajna Raspučiti njedra sjajna, Darivat’ nam med. Zabrujaće potočići, Zamirisat’ baj-cvjetići Svuda […]

Ljubavna poezija

Molitva male Zorice

24/12/2013 prelepapoezija 0

Kud god okom glednem Tebe vidim, Bože! Pa u srcu s’ mome Tebi hvale množe. Zemlju, more, zvijezde Ti nama podari, I potrebne sv’jetu Svakojake stvari. Ti nam dade zoru, Tici milnog glasa, Pa i […]

Deskriptivna poezija

Proljetna zora

24/12/2013 prelepapoezija 0

Tihi vjetrić grane kreće, Po livadi rosa pala, Sa istoka mila zora Zrakom nas je obasjala. Sva priroda pozdravlja je, Raduje se njenom baju, A hvalu joj male tice Sa umilnom pjesmom daju. Šarni leptir […]

Ljubavna poezija

Bog se smilovao

24/12/2013 prelepapoezija 0

Tiha noć je, zvijezde trepte, Među njima mjesec sjajni; Na sve strane proljetnoga Širi s’ cv’jeća miris bajni. Sva priroda stišala se, Svaka duša mirno spava, Samo tamo jednu sobu žižak slabi osvjetljava. U sobici […]

Ljubavna poezija

Proljeće

24/12/2013 prelepapoezija 0

Gle krasote, gle ljepote Što se sada stvori! Gle kako se ljupka, mila Tica pjesma hori. Pupoljci nam sa svih strana Svoje glave dižu, A mirisi raznog cv’jeća U grudi nam stižu. Ljubičica krasna, mila, […]

Ljubavna poezija

Beatriča

23/12/2013 prelepapoezija 0

U nekom pepeljastom sažganom kraju golom dok jednoga se dana prirodi jadah s bolom i dok sam lutajući bez cilja ikakvoga oštrio kamu misli tocilom srca svoga, videh u samo podne nekakav crn, natušten i […]

Ljubavna poezija

Jednoj prolaznici

23/12/2013 prelepapoezija 0

„Ulica je zaglušna vrištala oko mene. Duga, tanka, u crnini, veličanstvo bola. Prošla je neka žena, a ruka joj ohola pridizaše, njihaše skutove svoje. Hitra, otmena, s nogom kao u kakva kipa. A ja se […]

Ljubavna poezija

Želja za ništavilom

23/12/2013 prelepapoezija 0

Sumorniče, nekad bitkom zaneseni, ne bocka te stremen i više te Nada nece načinjati! Pa lezi od jada, stari konju, svakom granom prestrašeni. Odreci se srce, mirno okameni. Poražen, satrven! Onaj koji pada ne treba […]

Ljubavna poezija

Uznesenost

23/12/2013 prelepapoezija 0

Iznad svih jezera i iznad dolina, i iznad najvišeg planinskog vrhunca, i dalje od zvijezda i dalje od sunca, i iznad granica svemirskih dubina Kreće se misao sa toliko strasti, kao dobar plivač među valovima, […]

Ljubavna poezija

Živa buktinja

23/12/2013 prelepapoezija 0

Stupaju preda mnom Oči pune bljeska, Ko Anđeo da ih magnetičnim stvori; To su moja braća, dva brata nebeska, Lijuć mi u oči oganj nesagoriv. Štite me od grijeha i nesreće druge, Korake mi vode […]

Ljubavna poezija

Alegorija

23/12/2013 prelepapoezija 1

Prelepa, golih ramena, pušta vlasi Do ruba čaše, da ih vino kvasi. Kandže ljubavi, otrov, spletke glupe Skliznu sa granitne joj kože, i otupe. Smeje se Smrti, Razvratu se ruga, Tim zlotvorima, čija ruka gruba […]

Ljubavna poezija

Čovek i more

23/12/2013 prelepapoezija 0

Slobodni čovječe, ti vijek ces ljubit more, to svoje ogledalo. U bibanju, što mine, ti dušu motriš si u beskraju pučine. I duh tvoj ponore zar nema jos i gore? Ti volis roniti u njedra […]

1 2 3 4 5 28