Epske narodne pesme

Sluga Milutin

25/12/2013 prelepapoezija 1

Dolećeše dva vrana gavrana Od Kosova polja širokoga, I padoše na bijelu kulu, Baš na kulu slavnoga Lazara; Jedan grakće, drugi progovara: „Da l’ je kula slavnog knez Lazara? Il’ u kuli nigđe nikog nema?“ […]

Epske narodne pesme

Propast carstva srpskoga

25/12/2013 prelepapoezija 1

Poletio soko tica siva od svetinje – od Jerusalima, i on nosi ticu lastavicu. To ne bio soko tica siva, veće bio svetitelj Ilija; on ne nosi tice lastavice, veće knjigu od Bogorodice, – odnese […]

Epske narodne pesme

Obretenije glave kneza Lazara

25/12/2013 prelepapoezija 1

Kad Lazaru odsekoše glavu Na ubavu na polju Kosovu, Od Srblja se niko ne desio, Već se desi jedno Ture mlado, Jeste Ture, al’ je od robinje, Rodila ga Srpkinja robinja, Pa besedi Tursko momče […]

Epske narodne pesme

Musić Stevan

25/12/2013 prelepapoezija 0

Vino pije Musiću Stevane U Majdanu čisto srebrnome, u svom krasnom dobru gospodskome; Vino služi Vaistina sluga. Kad se hladna podnapiše vine, Al’ besedi Musiću Stevane: „Vaistino, moje čedo drago, Ja ću leći sanak boraviti, […]

Epske narodne pesme

Kosovka devojka

25/12/2013 prelepapoezija 2

Uranila Kosovka devojka, Uranila rano u nedelju, U nedelju prije jarka sunca; Zasukala bijele rukave, Zasukala do belih lakata; Na plećima nosi hleba bela, U rukama dva kondira zlatna, U jednome hlađane vodice, U drugome […]

Epske narodne pesme

Kosančić Ivan uhodi Turke

25/12/2013 prelepapoezija 1

(odlomak izgubljene pesme – IV) „Pobratime, Kosančić-Ivane, Jesi l’ tursku uxodio vojsku? Je li mnogo vojske u Turaka? Možemo li s Turci bojak biti? Možemo li Turke pridobiti?“ Veli njemu Kosančić-Ivane: „O moj brate, Miloš […]

Epske narodne pesme

Kneževa kletva

25/12/2013 prelepapoezija 2

Car Murate u Kosovo pade, kako pade, sitnu knjigu piše, Te je šalje ka Kruševcu gradu, Na koljeno srpskom knez-Lazaru: „Oj Lazare, od Srbije glavo! Nit’ je bilo, niti može biti: Jedna zemlja a dva […]

Epske narodne pesme

Kneževa večera

25/12/2013 prelepapoezija 4

Slavu slavi srpski knez Lazare U Kruševcu mjestu skrovitome. Svu gospodu za sofru sjedao, Svu gospodu i gospodičiće: S desne strane starog Jug-Bogdana, I do njega devet Jugovića; A s lijeve Vuka Brankovića, I ostalu […]

Biografije pesnika

Frančesko Petrarka – biografija

25/12/2013 prelepapoezija 0

Frančesko Petrarka (ital. Francesco Petrarca; Areco, 20. juli 1304 — Arkva Petrarka, 18. juli 1374) bio je italijanski pesnik na narodnom i latinskom jeziku, humanista, autor Kanconijera. Život Frančesko Petrarka rođen je u Arecu u […]

Rodoljubiva poezija

Mati

25/12/2013 prelepapoezija 0

Mati, mati, mila mati, Oh, da mi je samo znati Moju ljubav iskazati Prema tebi što mi sja! Vidjela bi da j’ vrelija Od sunašca štono sija, I od suze da j’ čistija, Od ljubice […]

Misaono - refleksivna poezija

Nemilosnom bogatašu

25/12/2013 prelepapoezija 0

Popô si se sred milina, Dvor ti zlato, svila krasi; Bogataš si od davnina – Al’, čovječe, prašina si. Sirotinja tuži, cvili, U jadu joj teku časi; A ti ležiš u toj svili – Al’, […]

Ljubavna poezija

Tici u zatvoru

25/12/2013 prelepapoezija 0

Gledam tebe, tico mala I skučene tvoje dvore, Pa se pitam: kako ti je Bez tvog druga i bez gore? U tavnome sjenu kruga, Gdje se bol i tuga slama, Zar ti srce jošte živi […]

Ljubavna poezija

Na mjesečini

25/12/2013 prelepapoezija 0

Zvjezdice se nebom zlate, Među njima mjesec plovi, A po kuća cijela sela Svijetle se svuda krovi. Po šumici glasak bruji, Tičice ga mile daju, A bubica sitna zuji Po mjesečnom leti sjaju. Pirka vjetrić […]

Ljubavna poezija

U slađanom glasu

25/12/2013 prelepapoezija 0

U slađanom glasu tvome Sami anđ’o milja zbori; A u oku premilome Plamen svetog raja gori. Toplim žarom toga plama Ja slabačke zgr’jevam grudi; – Zagrljeno milinama U sreći se srce budi… Porušeni dvori nada […]

Ljubavna poezija

Ranjenik

25/12/2013 prelepapoezija 0

„Handžar i koplje grudi su moje Proboli evo, – krvce je tek, Ruka mi klonu, snaga mi panu, Još samo što mi postoji jek… Spušta se sunce za gore čarne, Već skriva topli sa neba […]

1 2 3 4 28