Hrabrost

Tatjana Vesnić

Ona iz mira, istinu bira,
i neće da igra kako drugi joj svira.

Tako je krotka, ne pravi buku,
al’ ne daje nikada da na drugog dižu ruku.

Vrlo je smela kada zlobni planu,
i ne skreće glavu na drugu stranu.

Uvek je spremna kad neko je na meti,
al’ nije joj cilj da ikome se sveti.

Ona jedino pred dobrotom kleči,
pa oseća dužnost da nepravdu spreči.

Hitra je uvek kad oči joj mažu,
i briga je baš, šta drugi će da kažu.

Osobina ljudska ona je snažna,
od nje drhti svaka glupost lažna.

Krasila je ona sve naše heroje,
pa uplaši i neprijatelja domovine moje.

I sad je ima, no treba nam još više,
zbog nje se istina slobodnije diše.

Prava je samo, kad puna je miline,
i često je predstavnik sve ljudske vrline.

I onda kada hoće da zavlada pakost,
put joj sprečava ta prejaka hrabrost!

Aуторска права / copyright © Татјана Веснић

CIP – Каталогизација у публикацији

Народна библиотека Србије, Београд

821.163.41-1

ВЕСНИЋ, Татјана, 1988-

Речи / Татјана Веснић. – 1. изд. – Београд : В. Величковић, 2023 (Земун : Бирограф). – 69 стр. : ауторкина слика ; 21 cm

Тираж 300.

ISBN 978-86-902212-2-6

COBISS.SR-ID 12542464

Tatjana Vesnić

2

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*