Epske narodne pesme

Carica Milica i zmaj od Jastrepca

18/11/2013 prelepapoezija 3

Vala Bogu, vala jedinome! Car Lazare sjede za večeru, Pokraj njega carica Milica; Milica je sjeta nevesela, U obrazu bl’jeda i potmula; A pita je slavan car Lazare. „O Milice, o moja carice! „Što te […]

Epske narodne pesme

Car Kostantin i đače samouče

18/11/2013 prelepapoezija 0

Slavu slavi care Kostantine U proljeće čestit danak Đurđev, Tri je care sovre postavio: Jedna sovra od suvoga zlata, Druga sovra od srebra čistoga, Treća sovra drva šimširova. Koja sovra od suvoga zlata, Za njom […]

Epske narodne pesme

Car Duklijan i Krstitelj Jovan

18/11/2013 prelepapoezija 0

Vino piju do dva pobratima Na pržinu nakraj mora slana, Jedno jeste care Duklijane, A drugo je Krstitelj Jovane. Pošto su se napojili vina, No da reče Krstitelj Jovane: „Hodi, pobro, da se posigramo, „Ti […]

Epske narodne pesme

Uroš i Mrnjavčevići

18/11/2013 prelepapoezija 2

Састала се четири табора На убаву на пољу Косову Код бијеле Самодреже[1] цркве: Једно табор Вукашина краља, Друго табор деспота Угљеше, Треће табор војеводе Гојка, А четврто царевић:Уроша; Цареви се отимљу о царство, Међу се […]

Epske narodne pesme

Udaja sestre Dušanove

18/11/2013 prelepapoezija 0

Pije vino srpski car Stevane u Prizrenu, mjestu pitomome. Do njega su starci patrijari: četiri su stara patrijara, i do njih je do devet vladika, i dvanaest učtugli vezira, i po redu srpski gospodari. Vino […]

Epske narodne pesme

Tri dobra junaka

18/11/2013 prelepapoezija 0

(odlomak izgubljene pesme) „Koji ono dobar junak bješe, Što jedanput britkom sabljom mane, Britkom sabljom i desnicom rukom, Pak dvadeset otsiječe glava?“ – „Ono jeste Banović Strahinja.“ „Koji ono dobar junak bješe, Što dva i […]

Epske narodne pesme

Smrt cara Uroša

18/11/2013 prelepapoezija 1

Rani majka dijete Uroša. ranila ga i odranila ga, doranila do petnest godina, pa ga daje ujku Vukašinu, da ga uči hitar lov loviti, lov loviti po gori zelenoj, lov loviti po gori oditi. Ne […]

Epske narodne pesme

Smrt Dušanova

18/11/2013 prelepapoezija 0

(delovi pesme) Pobolje se srpski car Stjepane u Prizrenu, mjestu pitomome, pobolje se, umrijeti hoće. Kad to viđe carica Roksanda, perom piše, kako muška strana, ona piše tri-četiri knjige, pošilje ih na četiri strane po […]

Epske narodne pesme

Sveti Savo

18/11/2013 prelepapoezija 0

Zbor zborila gospoda rišćanska Kod bijele crkve Gračanice: „Bože mili, čuda velikoga! Kud se đede car-Nemanje blago, Sedam kula groša i dukata?“ Tu se desi Nemanjiću Savo, Pa govori gospodi rišćanskoj: „Oj Boga vam, gospodo […]

Epske narodne pesme

Put kralja Vladimira

18/11/2013 prelepapoezija 0

Na put krenu Jovan Vladimire, Na put krenu na veru zadatu Od bugarskog kralja Vladislava. Ispraća ga kraljica Kosara, Pa kraljica gorko zaplakala. Kralj Vladimir blago je zapita: „Za što plačeš, gospođo Kosara? „Ko je […]

Epske narodne pesme

Pesma o kralju Vladimiru

18/11/2013 prelepapoezija 0

Gorko cvili sužanj Vladimire U tamnici kralja Bugarskoga, Gorko cvili, danak proklinjaše, U koji se na svet porodio. Ceni jadan da ne čuje niko Al to čuje Kosara devojka Lepa šćerca kralja Bugarskoga koji beše […]

Epske narodne pesme

Nahod Momir

18/11/2013 prelepapoezija 0

Podiže se srpski car Stepane iz Prizrena, mesta ubavoga, podiže se itar lov loviti do Veleza i vode Vardara; s’ sobom vodi osam vezirova i Todora devetog vezira. Lov lovio za petnaest dana, tako mu […]

Epske narodne pesme

Miloš u Latinima

18/11/2013 prelepapoezija 0

Bože mili, čuda velikoga! Kada slavni Srpski knez Lazare Posla zeta Miloš-Obilića U Latine da kupi harače: Latini ga divno dočekaše, I gospodskom časti ugostiše, Pa ga vode pred bijelu crkvu, Pred bijelu crkvu Dimitriju, […]

Epske narodne pesme

Milan-beg i Dragutin-beg

18/11/2013 prelepapoezija 0

Dva se brata vrlo milovala: Beg Milane i beg Dragutine. Koliko se braća milovala, Pod njima se dobri konji ljube. Beg Milan-beg bratu govorio: „A moj brate, beže Dragutine! „Hodi, brate, da se iženimo.“ Beg […]

Epske narodne pesme

Kralj Vladimir i Sveti Naum

18/11/2013 prelepapoezija 1

Na planini Kosogoru Bleda srpska vojska stoji, Bled pred vojskom kralj Vladimir Svoju vojsku tužno broji. Svakim danom vojska manja Svakim danom vojska bleđa – Spreda vojsci car Samuil A jezero iza leđa. Nije vojska […]

Epske narodne pesme

Kako se krsno ime služi

18/11/2013 prelepapoezija 1

Sveca slavi Srpski car Stepane, Sveca slavi, svetog Aranđela, Svu gospodu na sveca sazvao, Sazvao je trista sveštenika I dvanaest veliki vladika, I četiri stara proigumna. Lepo i je care posadio: Sve koleno jedan do […]

Epske narodne pesme

Zidanje Skadra

18/11/2013 prelepapoezija 7

Grad gradila tri brata rođena, Do tri brata, tri Mrnjavčevića: Jedno bješe Vukašine kralje, Drugo bješe Uglješa vojvoda, Treće bješe Mrnjavčević Gojko; Grad gradili Skadar na Bojani, Grad gradili tri godine dana, Tri godine sa […]

Epske narodne pesme

Zidanje Ravanice

18/11/2013 prelepapoezija 0

Službu služi slavni knez Lazare U Kruševcu šancu šarenome, Službu služi svetog Amosija; Svu gospodu zove na svetoga Sa knjigama i sa zdravicama. Skupi mu se sva srpska gospoda, Pa je redom u sovri posadi […]

Epske narodne pesme

Ženidba kralja Vukašina

18/11/2013 prelepapoezija 9

Knjigu piše žura Vukašine u bijelu Skadru na Bojani, te je šalje na Hercegovinu bijelome gradu Pirlitoru, Pirlitoru prema Durmitoru, Vidosavi, ljubi Momčilovoj; tajno piše, a tajno joj šalje, u knjizi joj ovako besjedi: „Vidosava, […]

Epske narodne pesme

Ženidba kneza Lazara

18/11/2013 prelepapoezija 0

Vino pije silan car Stjepane u Prizrenu, gradu bijelome. Vino služi vjeran sluga Lazar, pa sve caru čašu preslužuje, a na cara krvno pogleduje. Care pita vjerna sluga Laza: „Oj Boga ti, vjeran slugo Lazo, […]

Epske narodne pesme

Ženidba Dušanova

18/11/2013 prelepapoezija 8

Kad se ženi srpski car Stjepane, nadaleko zaprosi đevojku, u Leđanu, gradu latinskome, u latinskog kralja Mijaila, po imenu Roksandu đevojku; car je prosi, i kralj mu je daje. Car isprosi po knjigam’ đevojku, pak […]

Epske narodne pesme

Dušan hoće sestru da uzme

18/11/2013 prelepapoezija 0

Bože mili, čuda velikoga! Ev’ ostade dvoje siročadi: Jedno jeste Srpski car Stefane, A druga je sirota Roksandra, Pa besjedi Srpski car Stefane: „Moja sestro, sirota Roksandro! „Hodi mene uzmi gospodara, „Da mi naše ne […]

Epske narodne pesme

Dijete Jovan i ćerka cara Stefana

18/11/2013 prelepapoezija 0

Bože mili, čuda velikoga! Od kako je svijet postanuo, nije ljepši cvijet procvatio, kako što je u Prizrenu gradu mila ćerca srpskog car-Stefana, a Milica lijepa đevojka. Milica je u kavezu rasla bez promjene petnaest […]

Epske narodne pesme

Darovi svetog Jovana Vladimira

18/11/2013 prelepapoezija 2

Ot kad’ odiš, mlad delijo? Vesel odiš, vesel peješ! Koj ti dade to veselie? „Dade mi go sveti Jovan „Sveti Jovan ot Elbasan – „I ti da si živ i vesel!“ Ot kad’ odiš, bogataše? […]

1 2