Deskriptivna poezija

Čudesni svitac

17/10/2020 prelepapoezija 0

Kad u tihe letnje večerizapali polja svitaca rojznaj da među njima treperii jedan koji je samo tvoj. Treći… sto treći… hiljadu trećibroj tako sve dok pšenica zriTvoj svitac mora biti najvećii najsjajniji, kao i ti. Iako te […]