Epske narodne pesme

Jetrvice adamsko koleno

18/11/2013 prelepapoezija 5

Ona znade šta je sirotinjstvo (Od maloće sirotica bila): Prije Mirku bela hleba daje, Prije Mirku nego svom Marinku; Kad ‘no sveta nedeljica dođe, Kad iziđe na sokak međ’ druge, Njena Mirka na krilo posadi, […]