Epske narodne pesme

Kralj Vladimir i Sveti Naum

18/11/2013 prelepapoezija 1

Na planini Kosogoru Bleda srpska vojska stoji, Bled pred vojskom kralj Vladimir Svoju vojsku tužno broji. Svakim danom vojska manja Svakim danom vojska bleđa – Spreda vojsci car Samuil A jezero iza leđa. Nije vojska […]