Ljubavna poezija

Među zvezdama

27/11/2015 prelepapoezija 0

U po noći preveseljke, sa netrenke gerevenke, zagrejan se digoh doma. Na ulici nema sveta, samo što po snegu šeta jedna moma. Odelo je snežno, belo, na brežne joj palo grudi, sneg od jeda čisto […]

Ljubavna poezija

Volimo se…

31/01/2015 prelepapoezija 0

Volimo se, dušo, je li? e, pa šta nas jošte deli? je l’ se kakva crna sila il’ sudbina namerila da se baci među nas? Crna sila, te nagrnu na zenicu tvoju crnu i na […]

Deskriptivna poezija

Veče

15/03/2014 prelepapoezija 0

Blago je veče, ko lice blago sedoga patrijara. Karlovac rumen; je l’ od radosti, il’ je to zraka srditog žara? sunce već seda; kroz oblak gusti prodiru svetli njegovi zraci, ko zračni, sjajni podupirači, što […]

Misaono - refleksivna poezija

Don Kihotu

15/03/2014 prelepapoezija 0

Kad zarede nove bede, kad se smrknu beli dani, kad potamne i poblede zraci nadom izasjani, nepogoda nevidovna kad mi slomi krila plovna, pa, dok snova ne uzletim, hoću malo zavetrine, tad se navek tebe […]

Misaono - refleksivna poezija

Ej, ropski svete

15/03/2014 prelepapoezija 0

Ej, ropski svete! kuda ću pobeći s obraza tvoga, s obraza tvoga trpežljivoga? Da propadnem u zemlju od ljute sramote sa tvoje grehote? Il’ u nebo da skačem? U nebo? Ta tu je tek najropskije […]

Ljubavna poezija

U noći

15/03/2014 prelepapoezija 0

Oj ljubavniče, meseče! oj, ljubo, noćice! oj, zvezde, poljupcem njegovim užežene joj očice! Oj noći! oj zvezde! oj meseče! te jeste l’ vi tek san što vas iz plama žešćeg svog uspavan sniva dan? Bar […]

Ljubavna poezija

Pevačka himna Jovanu Damaskinu

01/02/2014 prelepapoezija 0

Bogu zefira, bogu oluja gospodu sfera zvučnoga ma, bogu slavuja i bogu guja, gospodu tutnja gromovima: ti, kletvo zemne omane, ti, pesmo nebnih snova, odnes’ mu, sveti Jovane, i glase naših bola! Bogu celiva blažena […]

Ljubavna poezija

Pogreb

01/02/2014 prelepapoezija 0

Razbolela se ljubav u tvome draganu, razbolela se časkom i časkom izda’nu. Da vide kako mi je u tuzi velikoj, povešću sjajan pogreb umrloj jedinoj. U ljubavna ću pisma obaviti je svu, da čuva tajna tajnu i kletva zakletvu. […]

Ljubavna poezija

Slavuj

01/02/2014 prelepapoezija 0

Što mi se lepo snuždilo dete, te na moj ne gleda vis? Što mi je ruke sklopilo blede, savilo beli lis’? Raširi ruke, a grudi nežne mirisom žestokim skri, k’o što su moje žestoke pesme, […]

Ljubavna poezija

Snio sam te

01/02/2014 prelepapoezija 0

Snio sam te u gradini, de o smilju ruža drema, da smo sami, dušo moja, a macije tvoje nema. Gledalo nas tiho veče de se tiho milujemo, cveće vene pa nas gledi de se venuć` […]

Ljubavna poezija

Na ponosnoj lađi

01/02/2014 prelepapoezija 0

Na ponosnoj lađi Na lađi ljubavi Pošo sam tebe naći, Ostrovac ubavi. Zaluto sam daleko, ‘Di prestaje već svet, Od sveta sam i bego I stvaro ga opet. Metanišuć sam kleko Na divan otočac, U […]

Ljubavna poezija

U Sremu

28/01/2014 prelepapoezija 0

Ubava Fruško, divoto moja, u tebi nema vrleta gorostasnih, ti se ne namećeš ponosnom nebu, ne nudiš mu ljubavi tvoje pružajući mu gole, kamenite ruke u razbludi silovitoj; ti se smešiš, samo se smešiš. Kad […]

Ljubavna poezija

Oprosti mi…

28/01/2014 prelepapoezija 0

Oprosti mi! Pritegnu me teret tuge, nad tobom sam mor`o da se nagnem, rukom da se taknem tvoje ruke; al` ti se svetiš, svete moj, pretrnu mi ruka u tvojoj, i da kaje svoje grehe […]

Ljubavna poezija

Lala

28/01/2014 prelepapoezija 0

Koliko volim, koliko ljubim tvog srca divotan klik, kol’ko te ljubim, toliko slutim da si mi zlokobnik. Mirisi moji tvoje su pesme, uzdasi tvoji svi, sve što si rek’o, sve što si da’n’o u grudma […]

1 2