Lirske pesme

Srpska đevojka

17/10/2020 prelepapoezija 0

U Milice duge trepavice, prekrile joj rumen’ jagodice, jagodice i bijelo lice; ja je gledah tri godine dana, ne mogah joj oči sagledati, crne oči na bijelo lice, već sakupih kolo đevojaka, i u kolu […]

Lirske pesme

Tekla voda kroz kalinu

22/01/2014 prelepapoezija 0

Tekla voda kroz kalinu, Kalino, Kalin vilin Vitopero Zeleno. Kad je tekla de se dela? Kalino, Kalin vilin Vitopero Zeleno. Popili je trudni konji, Kalino, Kalin vilin Vitopero Zeleno. De su bili te su trudni, […]

Lirske pesme

Petlovane brzovane, koledo!

22/01/2014 prelepapoezija 0

Petlovane brzovane, koledo! „Daj ti mene konjma zobi.“ Al’ govori petlovane: „Ja mog biti odabaša „Na stotinu kokošaka, „Da ih vodam od bunjišta „Do bunjišta.“ Lirske narodne pesme

Lirske pesme

Domaćice gospođice, koledo!

22/01/2014 prelepapoezija 0

Domaćice gospođice, koledo! Lepo si se opasala Čistom svilom po košulji, Ibrišimom po azdiji; Ako oćeš i bolje ćeš. Slava i čas da je na čas Gospođici. Lirske narodne pesme

Lirske pesme

Vojevao beli Vide

22/01/2014 prelepapoezija 0

Vojevao beli Vide, koledo ! Tri godine s kleti Turci A četiri s crni Ugri. Kade Vide s vojske dođe, Sede Vide da večera. Stade gromot, Stade tropot Oko dvora Vidojeva. Al’ govori beli Vide: „Iziđ’, […]

Epske narodne pesme

Djevojka nadmudrila Marka

21/01/2014 prelepapoezija 1

Sirotuje sirota devojka: Kade ruča, ona ne večera, Kad sastavi ručak i večeru, Onda joj je rua nedostalo; Al’ je za to dobre sreće bila: Isprosi je Kraljeviću Marko, A preprosi vojevoda Janko, Prsten dao […]

Lirske pesme

Udri, udri, sitna kiša

21/11/2013 prelepapoezija 0

Udri, udri, sitna kiša, Oj dodo le! Moj božo le! Te porosi žito, vino, Oj dodo le! Moj božo le! I tri pera kukuruza, Oj dodo le! Moj božo le! I lanove za darove, Oj […]

Lirske pesme

Prporuše hodile

21/11/2013 prelepapoezija 0

Prporuše hodile, Terem Boga molile, Da nam dade kišicu, Da nam rodi godina I šenica bjelica I vinova lozica, I nevjesta đetića Do prvoga božića. Daruj nama, striko naša, Oku brašna, striko naša, Bublu masla, […]

Lirske pesme

Naša doda Boga moli

21/11/2013 prelepapoezija 0

Naša doda Boga moli, Oj dodo, oj dodo le! Da udari rosna kiša, Oj dodo, oj dodo le! Da pokisnu svi orači, Oj dodo, oj dodo le! Svi orači i kopači, Oj dodo, oj dodo […]

Lirske pesme

Molimo se višnjem Bogu

21/11/2013 prelepapoezija 0

Molimo se višnjem Bogu, Oj dodo, oj dodo le! Da udari rosna kiša, Oj dodo, oj dodo le! Da porosi naša polja, Oj dodo, oj dodo le! I šenicu ozimicu, Oj dodo, oj dodo le! […]

Lirske pesme

Mi idemo preko sela

21/11/2013 prelepapoezija 1

Mi idemo preko sela, Oj dodo, oj dodo le! A oblaci preko neba, Oj dodo, oj dodo le! A mi brže, oblak brže, Oj dodo, oj dodo le! Oblaci nas pretekoše, Oj dodo, oj dodo […]

Lirske pesme

Što si setna, nevesela

21/11/2013 prelepapoezija 0

„Što si setna, nevesela, Dino mome, Što si setna, nevesela Ka toj vreme na vrnenje, Dino mome, Ka toj vreme na vrnenje? Što ti kose zamršene, Dino mome, Što ti kose zamršene Ka taj trava […]

Lirske pesme

Što si rano podranila

21/11/2013 prelepapoezija 0

Što si rano podranila, Marijo? Što si drago razbudila, Marijo? Dovela ga u đul bašču, Marijo, U đul bašču za stolove, Marijo, Donela mu merak meze, Marijo, Merak meze, suvo grojze, Marijo, Suvo grojze, leblebije, […]

Lirske pesme

Šta to miče kroz šibljiče

21/11/2013 prelepapoezija 0

Šta to miče kroz šibljiče ? Stan’, doro. Stan’, dobro. Stan’, devojko, dušo moja. Stani, ne begaj. Da l’ je srna il’ košuta ? Stan’, doro. Stan’, dobro. Stan’, devojko, dušo moja. Stani, ne begaj. Nit’ je […]

Lirske pesme

Čuvam ovce sve po dolovima

21/11/2013 prelepapoezija 0

Čuvam ovce sve po dolovima, sve po dolovima, čuvam ovce sve po dolovima. Prođe Mile, ore volovima, ore volovima, prođe Mile, ore volovima. Svaku sam mu stopu izbrojila, stopu izbrojila, svaku sam mu stopu izbrojila. […]

Lirske pesme

Čubra Maro, jesi l’ čula, Maro

21/11/2013 prelepapoezija 0

Čubra Maro, jesi l’ čula, Maro, Čubra Maro, gde ti svekar poš’o, Čubra Maro, i kolač ti pon’o, Čubra Maro, na kolaču kita, Čubra Maro, Turci ga skočili, Čubra Maro, pa ga pogubili, Čubra Maro, […]

Lirske pesme

Čije je ono devojče

21/11/2013 prelepapoezija 0

(pesma iz istočne Srbije) Čije je ono devojče; Đurđele, đurđel momo, Đurđe ! Hej, vodo, vojvodo ! Što nosi pero na’ero; Đurđele, đurđel momo, Đurđe ! Hej, vodo, vojvodo ! Što nosi dukat na čelo; Đurđele, đurđel momo, Đurđe ! […]

Lirske pesme

Cijena brata i dragoga

21/11/2013 prelepapoezija 0

Oj đevojko, imaš li dragoga? — Imala sam brata i dragoga, Pak sam oba na vojsku spremila. — Jesi l’ rada, da ti koji dođe? — Ja sam rada, da mi oba dođu. — Šta […]

Lirske pesme

Sestra otrovnica

21/11/2013 prelepapoezija 0

Sunce zađe među dve planine, Momak leže među dve devojke; Jednu ljubi, a drugu ne ljubi. Al govori lepota devojka: „Ljub’ i mene, momče neženjeno!“ Njoj govori momče neženjeno: „Ljubio b’ te, lepoto devojko! Ali […]

Lirske pesme

S dragim su najkraće noći

21/11/2013 prelepapoezija 1

Vijor dolom duje, Gradom poljuljuje, Na gradu devojka Vikom podvikuje: „A vaj! duge noći! S babom spavajući Na devet dušeka, Na devet jastuka, Pod devet jorgana.“ Vijor dolom duje, Gradom poljuljuje, Na gradu devojka Vikom […]

Lirske pesme

Rod je ženin miliji, nego sestra

21/11/2013 prelepapoezija 1

Sadila Mara vinograd I b’jelu lozu vinovu; Navadi joj se vran gavran, Ozoba Mari vinograd. Marija bratu poruči: „Jovane, brate rođeni! Pošlji mi sivog sokola, Da ćeram vrana gavrana.“ – „Marija, sestro rođena! skoro je […]

Lirske pesme

Riba i devojka

21/11/2013 prelepapoezija 0

Djevojka sjedi kraj mora, Pak sama sebi govori: „Ah mili Bože i dragi! Ima l` šta šire od mora? Ima l` što duže od polja? Ima l` što brže od konja? Ima l` što slađe […]

Lirske pesme

Lirska poezija (lirika)

21/11/2013 prelepapoezija 0

Lirika ili lirska poezija je zajednički naziv za pesnička dela u kojima se na emotivno topao i saosećajan način neposredno izražava čovekov doživljaj života i sveta, ali i samoga sebe u svetu. Lirska poezija je […]

Lirske pesme

Omile mi, jagodo

19/11/2013 prelepapoezija 0

Omile mi, jagodo, Omile mi, jagodica, Omile mi Komšijsko devojče. Ama mi ju , jagodo Ama mi ju, jagodica, Ama mi ju Drugi preoteše. Ne me žao, jagodo, Ne me žao, jagodica, Ne me žao […]

Lirske pesme

Muž pa muž

19/11/2013 prelepapoezija 0

Oj sinoć se Duka Leka oženi, A jutros mu sitna knjiga sustiže: „Ajde Duka, ajde Leka, na vojsku.“ Duka Leka sprema konja, da ide, Verna ljuba drži konja i plače: „Jao Duka, jao Leka vojvoda! […]

1 2