Deskriptivna poezija

Čudesni svitac

17/10/2020 prelepapoezija 1

Kad u tihe letnje večeri zapali polja svitaca roj znaj da među njima treperi i jedan koji je samo tvoj.   Treći… sto treći… hiljadu treći broj tako sve dok pšenica zri Tvoj svitac mora […]