Epske narodne pesme

Ko krsno ime slavi, onom i pomaže

18/11/2013 prelepapoezija 1

Što protuži rano u nedelju, U nedelju prije jarkog sunca, U sokolu gradu bijelome U tamnici Petra Mrkonjića? Oglasuje, da je soko sivi, Po istini vojvoda Todore. Ako tuži, za nevolju mu je: Sutra mu […]

Epske narodne pesme

Braća i sestra

18/11/2013 prelepapoezija 0

Rani majka devet mili sina I desetu šćercu mljezinicu; Ranila ih dok ih odranila, Dokle bili sini na ženidbu, A đevojka bila na udaju, Nju mi prose mlogi prosioci Jedno bane, drugo dženerale, Treće prosi […]

Epske narodne pesme

Bog nikom dužan ne ostaje

18/11/2013 prelepapoezija 1

Dva su bora naporedo rasla, Među njima tankovrha jela; To ne bila dva bora zelena, Ni međ’ njima tankovrha jela, Već to bila dva brata rođena: Jedno Pavle, a drugo Radule, Među njima sestrica Jelica […]

1 2 3 4