Epske narodne pesme

Smrt Marka Kraljevića

21/01/2014 prelepapoezija 0

Poranio Kraljeviću Marko u neđelju prije jarkog sunca, Pokraj mora Urvinom planinom. Kada Marko bio uz Urvinu, Poče njemu Šarac posrtati, Posrtati i suze roniti. To je Marku vrlo mučno bilo, Pa je Marko Šarcu […]

Epske narodne pesme

Marko pije uz ramazan vino

21/01/2014 prelepapoezija 0

Car Sulejman jasak učinio: Da s’ ne pije uz ramazan vino, Da s’ ne nose zelene dolame, Da s’ ne pašu sablje okovane, Da s’ ne igra kolom uz kadune; Marko igra kolom uz kadune, […]

Epske narodne pesme

Marko Kraljević i orao

21/01/2014 prelepapoezija 1

Leži Marko kraj druma careva, pokrio se zelenom dolamom, po obrazu srmajli-maramom, čelo glave koplje udario, za koplje je Šarac konjic svezan, na koplju je sura tica orle, širi krila, Marku čini hlada, a u […]

Epske narodne pesme

Marko Kraljević i Musa kesedžija

21/01/2014 prelepapoezija 1

Vino pije Musa Arbanasa u Stambolu u krčmi bijeloj. Kad se Musa nakitio vina, onda poče pijan besjediti: ,,Evo ima devet godinica kako dvorim cara u Stambolu, ni izdvorih konja ni oružja, ni dolame nove […]

Epske narodne pesme

Marko Kraljević i brat mu Andrijaš

21/01/2014 prelepapoezija 0

Dva mi sta siromaha dugo vrime drugovala, Lipo ti sta drugovala i lipo se dragovala, Lipo plinke dilila i lipo se razdiljala, I razdiliv se, opet sazivala. Već mi nigda zarobiše tri junačke dobre konje, […]

Epske narodne pesme

Marko Kraljević i Arapin

21/01/2014 prelepapoezija 0

Kulu gradi crni Arapine, Kulu gradi od dvadest tavana, Ukraj sinjeg mora debeloga; Kad je Arap kulu načinio, Udario stakla u pendžere, Prestrьo je svilom i kadifom, Pa je onda kuli govorio: „Što ćeš pusta […]

Epske narodne pesme

Marko Kraljević i 12 Arapa

21/01/2014 prelepapoezija 2

Šator penje Kraljeviću Marko na arapskoj pokrajini ljutoj, pod šatorom sede piti vino. Jošte Marko čaše ne popio, al’ dopade robinja devojka pod šatora Kraljevića Marka. Stade Marka bogom bratimiti: „Bogom brate, Kraljeviću Marko, višnjim […]

Epske narodne pesme

Lov Markov s Turcima

21/01/2014 prelepapoezija 0

Lov lovio Murate vezire, lov lovio po gori zelenoj sa svojijeh dvanaest delija i s trin’estim Kraljevićem Markom; lov lovili tri bijela dana, i ne mogli ništa uloviti; namjera ih nanijela bila na zeleno u […]

Epske narodne pesme

Djevojka nadmudrila Marka

21/01/2014 prelepapoezija 1

Sirotuje sirota devojka: Kade ruča, ona ne večera, Kad sastavi ručak i večeru, Onda joj je rua nedostalo; Al’ je za to dobre sreće bila: Isprosi je Kraljeviću Marko, A preprosi vojevoda Janko, Prsten dao […]

Epske narodne pesme

Carica Milica i Vladeta vojvoda

25/12/2013 prelepapoezija 0

Pošetala carica Milica ispod grada bijela Kruševca; s kome šeću dvije mile kćeri: Vukosava i lijepa Mara. K njima jezdi Vladeta vojvoda na doratu, na konju dobrome; Vladeta je konja oznojio i u b’jelu pjenu […]

Epske narodne pesme

Car Lazar i carica Milica

25/12/2013 prelepapoezija 1

Car Lazare sjede za večeru, Pokraj njega carica Milica; Veli njemu carica Milica: „Car-Lazare, srpska kruno zlatna, Ti polaziš sjutra u Kosovo, S sobom vodiš sluge i vojvode, A kod dvora nikog ne ostavljaš, Care […]

Epske narodne pesme

Smrt majke Jugovića

25/12/2013 prelepapoezija 2

Mili bože, čuda velikoga! Kad se sleže na Kosovu vojska, U toj vojsci devet Jugovića, I deseti star Jug Bogdane. Boga moli Jugovića majka, Da joj Bog da oči sokolove I bijela krila labudova, Da […]

Epske narodne pesme

Sluga Milutin

25/12/2013 prelepapoezija 1

Dolećeše dva vrana gavrana Od Kosova polja širokoga, I padoše na bijelu kulu, Baš na kulu slavnoga Lazara; Jedan grakće, drugi progovara: „Da l’ je kula slavnog knez Lazara? Il’ u kuli nigđe nikog nema?“ […]

Epske narodne pesme

Musić Stevan

25/12/2013 prelepapoezija 0

Vino pije Musiću Stevane U Majdanu čisto srebrnome, u svom krasnom dobru gospodskome; Vino služi Vaistina sluga. Kad se hladna podnapiše vine, Al’ besedi Musiću Stevane: „Vaistino, moje čedo drago, Ja ću leći sanak boraviti, […]

Epske narodne pesme

Kosančić Ivan uhodi Turke

25/12/2013 prelepapoezija 1

(odlomak izgubljene pesme – IV) „Pobratime, Kosančić-Ivane, Jesi l’ tursku uxodio vojsku? Je li mnogo vojske u Turaka? Možemo li s Turci bojak biti? Možemo li Turke pridobiti?“ Veli njemu Kosančić-Ivane: „O moj brate, Miloš […]

Epske narodne pesme

Carica Milica i zmaj od Jastrepca

18/11/2013 prelepapoezija 3

Vala Bogu, vala jedinome! Car Lazare sjede za večeru, Pokraj njega carica Milica; Milica je sjeta nevesela, U obrazu bl’jeda i potmula; A pita je slavan car Lazare. „O Milice, o moja carice! „Što te […]

Epske narodne pesme

Car Kostantin i đače samouče

18/11/2013 prelepapoezija 0

Slavu slavi care Kostantine U proljeće čestit danak Đurđev, Tri je care sovre postavio: Jedna sovra od suvoga zlata, Druga sovra od srebra čistoga, Treća sovra drva šimširova. Koja sovra od suvoga zlata, Za njom […]

Epske narodne pesme

Car Duklijan i Krstitelj Jovan

18/11/2013 prelepapoezija 0

Vino piju do dva pobratima Na pržinu nakraj mora slana, Jedno jeste care Duklijane, A drugo je Krstitelj Jovane. Pošto su se napojili vina, No da reče Krstitelj Jovane: „Hodi, pobro, da se posigramo, „Ti […]

Epske narodne pesme

Uroš i Mrnjavčevići

18/11/2013 prelepapoezija 2

Састала се четири табора На убаву на пољу Косову Код бијеле Самодреже[1] цркве: Једно табор Вукашина краља, Друго табор деспота Угљеше, Треће табор војеводе Гојка, А четврто царевић:Уроша; Цареви се отимљу о царство, Међу се […]

Epske narodne pesme

Udaja sestre Dušanove

18/11/2013 prelepapoezija 0

Pije vino srpski car Stevane u Prizrenu, mjestu pitomome. Do njega su starci patrijari: četiri su stara patrijara, i do njih je do devet vladika, i dvanaest učtugli vezira, i po redu srpski gospodari. Vino […]

Epske narodne pesme

Tri dobra junaka

18/11/2013 prelepapoezija 0

(odlomak izgubljene pesme) „Koji ono dobar junak bješe, Što jedanput britkom sabljom mane, Britkom sabljom i desnicom rukom, Pak dvadeset otsiječe glava?“ – „Ono jeste Banović Strahinja.“ „Koji ono dobar junak bješe, Što dva i […]

Epske narodne pesme

Smrt cara Uroša

18/11/2013 prelepapoezija 1

Rani majka dijete Uroša. ranila ga i odranila ga, doranila do petnest godina, pa ga daje ujku Vukašinu, da ga uči hitar lov loviti, lov loviti po gori zelenoj, lov loviti po gori oditi. Ne […]

Epske narodne pesme

Smrt Dušanova

18/11/2013 prelepapoezija 0

(delovi pesme) Pobolje se srpski car Stjepane u Prizrenu, mjestu pitomome, pobolje se, umrijeti hoće. Kad to viđe carica Roksanda, perom piše, kako muška strana, ona piše tri-četiri knjige, pošilje ih na četiri strane po […]

Epske narodne pesme

Sveti Savo

18/11/2013 prelepapoezija 0

Zbor zborila gospoda rišćanska Kod bijele crkve Gračanice: „Bože mili, čuda velikoga! Kud se đede car-Nemanje blago, Sedam kula groša i dukata?“ Tu se desi Nemanjiću Savo, Pa govori gospodi rišćanskoj: „Oj Boga vam, gospodo […]

1 2 3 4