Epske narodne pesme

Marko pije uz ramazan vino

21/01/2014 prelepapoezija 0

Car Sulejman jasak učinio: Da s’ ne pije uz ramazan vino, Da s’ ne nose zelene dolame, Da s’ ne pašu sablje okovane, Da s’ ne igra kolom uz kadune; Marko igra kolom uz kadune, […]