Misaono - refleksivna poezija

Ponoć

15/11/2015 prelepapoezija 3

…Ponoć je. U crnom plaštu nema boginja; slobodne duše to je svetinja. To gluho doba, taj crni čas. Al’ kakav glas?…Po tamnom krilu neme ponoći ko grdan talas jedan jedini da se po morskoj valja […]

Poezija

Crnogorac Crnogorki

07/11/2015 prelepapoezija 0

Rane moje ljuto tište,Mila, divna Crnogorko!Moje grudi pomoć ištu,Isparane na bojištu.Pomoć, pomoć, Crnogorko!Potpraši mi puške male:Ruke su mi malaksaleSekuć Turke, Crnogorko!A kad padnem, gorski lave,Moja lepa Crnogorko,Teške rane i krvaveNek zamene turske glave!Oh, sveti me, […]

Misaono - refleksivna poezija

Pijem…

07/11/2015 prelepapoezija 0

Pijem, pijem… al’ u pićuJoš se nikad ne osme’nu’ —Kao da je rujnim vinomBog polio hladnu stenu!Posrne l’ mi katkad noga,Družina se luda smije —Al’ se brzo smeha trza,Kô od jeda ljute zmije…A ja pijem, […]

Deskriptivna poezija

Noć

03/11/2015 prelepapoezija 0

Ne trepti list na grani, Niti se lahor kreće, Džbuni su uspavani: Trava i rosno cvijeće Po tihom zraku siplju mirise daha svog.Sa jatom snova tajni’ Anđeo mira bludi, U visu zvijezda sjajni’ Rajska se […]

Deskriptivna poezija

Bor

06/04/2015 prelepapoezija 0

Golem i mračan, neveselo Stoji, bezimen kao travka; U njemu huči gorsko vrelo, I noću prespi jedna čavkaUsamljen večno, strašna grmen, U prvi sunčev trenut sjanja, Niz ozarenu baci strmen Crni sen svoga očajanja.A noću […]

Dečija poezija

Kako bi

25/02/2015 prelepapoezija 0

Kako bi to stajalo kad bi čovek zreo najedared seo na drvena hata pa da se klamata?Kako bi to stajalo kad bi stari deka napio se mleka, pa zavijen u jastučak prespavao ručak?Kako bi to […]

Dečija poezija

Tole

13/02/2015 prelepapoezija 0

Juče se vraćah kući iz dola stazom kroz neko cvetno voćnjače i videh malog pastira Tola pod šljivom: drži jagnje i plače.Ja viknuh: – Tole, što plačeš, je li ? On pusti jagnje, zabruja brence:– […]

Misaono - refleksivna poezija

Poslednji gost

20/01/2015 prelepapoezija 0

Ponoć je odavno prošla. U krčmi nikoga nema, Osim krčmara starog, što zguren kraj toplog plama Pretura debelu knjigu. Na polju mrtvilo vlada, I sitna kišica sipi i gusta caruje tama!U tom se kucanje začu. […]

Misaono - refleksivna poezija

Molitva

12/01/2015 prelepapoezija 0

Kad jeknu zvona s crkvice stare Tiho i bônô kroz noćni mrak, A suvo granje zašušti blago, Ljubeći prvi zoričin zrak —Svetinje puna duša mi leće Tamo, gde večni boravi Bog, Pa mu se moli […]

Ljubavna poezija

Šta će…

16/11/2014 prelepapoezija 0

Šta će u lepom vrtu Uveo bačen cvet? Na svetu nikog nemam – Treba li mene svet?Išo sam dalje, dalje, Ljubavi tražeći hlad, Da u tom hladu umrem, Čezneći starac mlad.Mloga mi lepa moma Darova […]

Poezija

Padajte braćo

16/11/2014 prelepapoezija 1

Padajte, braćo! Plin’te u krvi! Ostav’te sela, nek gori plam! Bacajte sami u oganj decu! Stresite s sebe ropstvo i sram! Ginite, braćo, junaci, ljudi! Za propast vašu svet će da zna… Nebo će plakat […]

Ljubavna poezija

Ljubav

20/08/2014 prelepapoezija 0

O, da mi je nešto pa da budem reka, Pa da tečem ispred tvoje kuće male; Pevajući tebi da razbijem vale O pragove gde ti staje noga meka.Pa kad niz pragove siđeš sa ibrikom Da […]

Ljubavna poezija

Sve je prošlo

09/06/2014 prelepapoezija 0

Sve je prošlo što mi se mililo, Mojih dana prispelo je veče; Čini mi se u snu mi se snilo — San je bio — al’ i san proteče!…Imah momu koja me volela — I […]

Ljubavna poezija

Ti si bila

09/06/2014 prelepapoezija 0

Ti si bila… tebe sam ljubio! Tebe nesta… srce mi se para… Ta sam sebi nesam više mio! Život mi se u kletvu pretvara… Tebe nema — srce mi se para.Nesam znao ljubavi ni zraka. […]

Ljubavna poezija

Anđeo tuge

10/05/2014 prelepapoezija 0

Sa raspuštenom kosom, pod vencem od ljubičica, spustivši bleđanu glavu na zvučnu srebrnu liru, ja vidim nebesku sliku. Sa pokidanih žica, poslednji akord zvoni. Božanska neka tuga svetli se sa njenog lica, i ona suze […]

1 5 6 7 8 9 11