Ljubavna poezija

Povratak

24/01/2023 prelepapoezija 0

Ko zna (ah, niko, niko ništa ne zna. Krhko je znanje!) Možda je pao trak istine u me, A možda su sanje. Još bi nam mogla desiti se ljubav, Desiti – velim, Ali ja ne […]

Misaono - refleksivna poezija

Skriveni bol

24/01/2023 prelepapoezija 0

Netko sa svojim bolom ide Ko sa otkritom ranom: svi neka vide. Drugi ga čvrsto u sebi zgnječi I ne da mu prijeći u suze i riječi. Rad’je ga skriva i tvrdo ga zgusne U […]

Deskriptivna poezija

Slap

24/01/2023 prelepapoezija 0

Teče i teče, teče jedan slap; Što u njem znači moja mala kap? Gle, jedna duga u vodi se stvara, I sja i dršće u hiljadu šara. Taj san u slapu da bi mogo sjati, […]

Ljubavna poezija

Ljubav

24/01/2023 prelepapoezija 0

Od naše ljubavi i sreće, Gle, zvijezde su večeras veće; A šum što dopire iz grada, Nije l’ ko pjesma vodopada? O, to je polet u visinu! Srca nam zamiru i ginu. U ljubavi bih […]

Misaono - refleksivna poezija

Pjesma o smrti

24/01/2023 prelepapoezija 0

Doći će jesen bez uvelih grana, Bez kiše, bez tuge, bez vina će doć. Gle, ona neće imati danā: Imat će samo jednu noć! Crnu će zimu vrijeme nam dovuć, Al snijeg te zime neće […]

Misaono - refleksivna poezija

Pjesma o tišini

24/01/2023 prelepapoezija 0

Ona se uvijek javi kad zanoća. U večernjici svako veče sija. U tami bdije, u lišću ćarlija, a njena sestra zove se Samoća. Ne laže nikad. Ne osvaja zvukom. Blagoću ima stare mame. Ko dobar […]

Ljubavna poezija

Mala kavana

24/01/2023 prelepapoezija 0

Mala kavana. Treperenje sunca i stol u kutu za dvoje – Pa ti me ljubiš, zbilja me ljubiš, drago, jedino moje?! Mjeseče, ljubav je u meni rasla, al’ nikom to ne htjedoh reći. Bio sam […]

Ljubavna poezija

Balada iz predgrađa

24/01/2023 prelepapoezija 0

I lije na uglu petrolejska lampa svijetlost crvenkastožutu na debelo blato kraj staroga plota i dvije, tri cigle na putu. I uvijek ista sirotinja uđje u njezinu svjetlost iz mraka, i s licem na kojem […]

Deskriptivna poezija

Oblak

23/01/2023 prelepapoezija 0

U predvečerje, iznenada, Ni od kog iz dubine gledan, Pojavio se ponad grada Oblak jedan. Vjetar visine ga je njiho, I on je stao da se žari, Al oči sviju ljudi bjehu Uprte u zemne […]

Deskriptivna poezija

Voćka poslije kiše

23/01/2023 prelepapoezija 0

Gle malu voćku poslije kiše: Puna je kapi pa ih njiše. I bliješti suncem obasjana, Čudesna raskoš njenih grana. Al’ nek se sunce malko skrije, Nestane sve te čarolije. Ona je opet kao prvo, Obično, […]

Deskriptivna poezija

Tišina

23/01/2023 prelepapoezija 0

Sjedim u travi. Al ne sjedim sam. Na različku, što se lako njiše Do mojih nogu, sjedi jedan leptir, I mirno med mu iz modrine siše. Ne boji me se. Kao da se sviko Već […]

Biografije pesnika

Dobriša Cesarić – biografija

23/01/2023 prelepapoezija 0

Dobriša Cesarić Dobriša (Dobroslav) Cesarić (Slavonska Požega, 10. januar 1902 — Zagreb, 18. decembar 1980) bio je hrvatski i jugoslovenski pesnik. Detinjstvo je proveo u Osijeku, maturirao u Zagrebu, gde je i studirao na Filozofskom fakultetu. Bio je bibliotekar Škole narodnog zdravlja u Zagrebu […]