Misaono - refleksivna poezija

Poezija

12/06/2015 prelepapoezija 0

Mirna kao mramor, hladna kao sena,Ti si bledo tiho devojče što sneva.Pusti pesma drugih neka bude žena,Koja po nečistim ulicama peva. Ja ne mećem na te đinđuve sa trakom,Nego žute ruže u te kose duge:Budi odveć […]

Misaono - refleksivna poezija

Čekanje

12/06/2015 prelepapoezija 0

Doći će i trenut poslednji i sveti,Kada ćemo jednom, mirno čekajući,Reći jedno drugom: već je vreme mreti,Kao što se kaže: već je vreme kući. U horizont prazan gledajući tada,Na ivici gde se mrak i svetlost deli,Zamrznuće […]

Misaono - refleksivna poezija

Na onome bregu

12/06/2015 prelepapoezija 0

Na onome bregu što je nad životom,Tražio sam mesto gde stanuje sreća,I išao dugo okružen lepotomIz predela snova u predele cveća. I ja sam se peo, uzdizao gore,Mislio sam da si na najvećem visu,I da pleteš […]

Misaono - refleksivna poezija

Žmure

12/06/2015 prelepapoezija 0

Neko se sakrije od nekogaSakrije mu se pod jezikOvaj ga traži pod zemljomSakrije mu se na čeloOvaj ga traži na nebuSakrije mu se u zaboravOvaj ga traži u traviTraži ga tražiGde ga sve ne tražiI […]

Misaono - refleksivna poezija

Pesniku

04/06/2015 prelepapoezija 0

Za ljubav sveta – ljudi, Pesniče ti ne mari! Velike hvale huka – to je trenutan šum. Hladan je smeh gomile; glupakov sud pokvari Smisao. Al’ ti budi – čvrst i sam ko tvoj um. […]

Misaono - refleksivna poezija

Dionizijska pesma

04/06/2015 prelepapoezija 0

Zar utihnu veselja glas? Nek zaore pesme Bakha! Nek devojka živi svaka I mlade žene, koje ljube nas! Ded više vina u te čaše! I na dno njino U gusto vino Bacajmo zavetne prstene naše! […]

Deskriptivna poezija

Besi

04/06/2015 prelepapoezija 0

Kolutaju magluštine, Mesec gubi svoju moć, Sneg se vitla sa visine, – Mutno nebo, mutna noć.Saonice stepom klize, Zvonce zvoni cin – cilin, Na tom putu mor’o bi se Užasnuti svaki džin.”Teraj momče!” – ”Zalud […]

Misaono - refleksivna poezija

Ancar

04/06/2015 prelepapoezija 0

U pustinji, sred peska vrela, Jedini u svoj vaseljeni Ko strašni stražar Ancar na sten Stoji od sunca što je svela.Rodi ga stepa u žedne dane, u ljutome ga gnevu goji, Pa zelene i mrtve […]

Ljubavna poezija

Majka govori Hristu…

25/05/2015 prelepapoezija 0

Majka govori Hristu – Jesi li moj sin ili moj Bog? Raspet si na krstu. Kako ću sad domu svom?Kako ću preko praga, Ne shvativši šta to bi: Jesi li moj sin il’ Bog? To […]

Misaono - refleksivna poezija

Hilandar

13/05/2015 prelepapoezija 0

Crna majko Trojeručice Pruži mi jedan dlanDa se u čarobnom moru okupamPruži mi drugi dlanDa se slatkog najedem kamenja I treći dlan mi pružiDa u gnezdu stihova prenoćim Prispeo sam s putaPrašnjav i gladanI željan drugačijeg sveta Pruži mi […]

Misaono - refleksivna poezija

Molitva

09/05/2015 prelepapoezija 0

Tamo gdje je misao bez straha i glava se drži uspravno Gdje je znanje besplatno Gdje svijet još nije polomljen u komade Tijesnim poznatim zidovima Tamo gdje riječi izlaze iz dubine istine Gdje neumorna težnja […]

Ljubavna poezija

Dođi na moje jezero

09/05/2015 prelepapoezija 0

Ako hoćeš da budeš jednom vredna i da napuniš svoj krčag, – o dođi, dođi na moje jezero. Voda će se pripiti uz tvoje noge i izbrbljati svoju tajnu. Po pesku je pala svežina kiše […]

Deskriptivna poezija

Slika u roditeljskom domu

06/05/2015 prelepapoezija 0

O ta slika na ogromnom zidu Hladnog, skoro opustelog doma: Dva rošava stabla i put boje hroma Sa nekim kolima što nikud ne idu.Tu je i reka (al mrtvo korito): Samo srebrost šljunka, pesak, trulost […]

Deskriptivna poezija

Podne

06/05/2015 prelepapoezija 0

Po svemu onome kako izgleda Ovo podne je sasvim obično Kao jedna stara pesma: Mali užareni trenutak tačno u sredini između izlaska i zalaska I ništa više. (Ili još samo Pa i to već uzgred: […]

Misaono - refleksivna poezija

Reka bi mogla da bude

28/04/2015 prelepapoezija 1

Reka bi mogla da bude okean, ako se zgrči toliko ima u sebi ogromne, večite vode.Al ako ikada zapne i umori se dok trči umreće bez daljine, umreće bez slobode.Umreće u njoj vetar. Umreće šume […]

1 2 3 4 5 6 17