Epske narodne pesme

Propast carstva srpskoga

25/12/2013 prelepapoezija 0

Poletio soko tica siva od svetinje – od Jerusalima, i on nosi ticu lastavicu. To ne bio soko tica siva, veće bio svetitelj Ilija; on ne nosi tice lastavice, veće knjigu od Bogorodice, – odnese […]

Epske narodne pesme

Musić Stevan

25/12/2013 prelepapoezija 0

Vino pije Musiću Stevane U Majdanu čisto srebrnome, u svom krasnom dobru gospodskome; Vino služi Vaistina sluga. Kad se hladna podnapiše vine, Al’ besedi Musiću Stevane: „Vaistino, moje čedo drago, Ja ću leći sanak boraviti, […]

Epske narodne pesme

Kosovka devojka

25/12/2013 prelepapoezija 2

Uranila Kosovka devojka, Uranila rano u nedelju, U nedelju prije jarka sunca; Zasukala bijele rukave, Zasukala do belih lakata; Na plećima nosi hleba bela, U rukama dva kondira zlatna, U jednome hlađane vodice, U drugome […]

Epske narodne pesme

Kosančić Ivan uhodi Turke

25/12/2013 prelepapoezija 1

(odlomak izgubljene pesme – IV) „Pobratime, Kosančić-Ivane, Jesi l’ tursku uxodio vojsku? Je li mnogo vojske u Turaka? Možemo li s Turci bojak biti? Možemo li Turke pridobiti?“ Veli njemu Kosančić-Ivane: „O moj brate, Miloš […]

Epske narodne pesme

Kneževa kletva

25/12/2013 prelepapoezija 2

Car Murate u Kosovo pade, kako pade, sitnu knjigu piše, Te je šalje ka Kruševcu gradu, Na koljeno srpskom knez-Lazaru: „Oj Lazare, od Srbije glavo! Nit’ je bilo, niti može biti: Jedna zemlja a dva […]

Epske narodne pesme

Kneževa večera

25/12/2013 prelepapoezija 4

Slavu slavi srpski knez Lazare U Kruševcu mjestu skrovitome. Svu gospodu za sofru sjedao, Svu gospodu i gospodičiće: S desne strane starog Jug-Bogdana, I do njega devet Jugovića; A s lijeve Vuka Brankovića, I ostalu […]

Epske narodne pesme

Carica Milica i zmaj od Jastrepca

18/11/2013 prelepapoezija 3

Vala Bogu, vala jedinome! Car Lazare sjede za večeru, Pokraj njega carica Milica; Milica je sjeta nevesela, U obrazu bl’jeda i potmula; A pita je slavan car Lazare. „O Milice, o moja carice! „Što te […]

Epske narodne pesme

Car Kostantin i đače samouče

18/11/2013 prelepapoezija 0

Slavu slavi care Kostantine U proljeće čestit danak Đurđev, Tri je care sovre postavio: Jedna sovra od suvoga zlata, Druga sovra od srebra čistoga, Treća sovra drva šimširova. Koja sovra od suvoga zlata, Za njom […]

Epske narodne pesme

Car Duklijan i Krstitelj Jovan

18/11/2013 prelepapoezija 0

Vino piju do dva pobratima Na pržinu nakraj mora slana, Jedno jeste care Duklijane, A drugo je Krstitelj Jovane. Pošto su se napojili vina, No da reče Krstitelj Jovane: „Hodi, pobro, da se posigramo, „Ti […]

Epske narodne pesme

Uroš i Mrnjavčevići

18/11/2013 prelepapoezija 1

Састала се четири табора На убаву на пољу Косову Код бијеле Самодреже[1] цркве: Једно табор Вукашина краља, Друго табор деспота Угљеше, Треће табор војеводе Гојка, А четврто царевић:Уроша; Цареви се отимљу о царство, Међу се […]

Epske narodne pesme

Udaja sestre Dušanove

18/11/2013 prelepapoezija 0

Pije vino srpski car Stevane u Prizrenu, mjestu pitomome. Do njega su starci patrijari: četiri su stara patrijara, i do njih je do devet vladika, i dvanaest učtugli vezira, i po redu srpski gospodari. Vino […]

Epske narodne pesme

Tri dobra junaka

18/11/2013 prelepapoezija 0

(odlomak izgubljene pesme) „Koji ono dobar junak bješe, Što jedanput britkom sabljom mane, Britkom sabljom i desnicom rukom, Pak dvadeset otsiječe glava?“ – „Ono jeste Banović Strahinja.“ „Koji ono dobar junak bješe, Što dva i […]

Epske narodne pesme

Smrt cara Uroša

18/11/2013 prelepapoezija 1

Rani majka dijete Uroša. ranila ga i odranila ga, doranila do petnest godina, pa ga daje ujku Vukašinu, da ga uči hitar lov loviti, lov loviti po gori zelenoj, lov loviti po gori oditi. Ne […]

Epske narodne pesme

Smrt Dušanova

18/11/2013 prelepapoezija 0

(delovi pesme) Pobolje se srpski car Stjepane u Prizrenu, mjestu pitomome, pobolje se, umrijeti hoće. Kad to viđe carica Roksanda, perom piše, kako muška strana, ona piše tri-četiri knjige, pošilje ih na četiri strane po […]

Epske narodne pesme

Sveti Savo

18/11/2013 prelepapoezija 0

Zbor zborila gospoda rišćanska Kod bijele crkve Gračanice: „Bože mili, čuda velikoga! Kud se đede car-Nemanje blago, Sedam kula groša i dukata?“ Tu se desi Nemanjiću Savo, Pa govori gospodi rišćanskoj: „Oj Boga vam, gospodo […]

1 2 3 4 5