Epske narodne pesme

Ivo Senković i aga od Ribnika

02/03/2014 prelepapoezija 0

Knjigu piše aga od Ribnika, Pa je šalje Senkoviću Đurđu: „O junače, Senkoviću Đurđu! „Ja sam čuo i ljudi mi kažu, „Da si dobar junak od mejdana; „A i mene ne kudi družina: „Ako s’, […]

Epske narodne pesme

Smrt vojvode Kajice

01/03/2014 prelepapoezija 0

Podiže se gospodine kralju Od prekrasne od Maćedonije Iz pitoma mesta Smedereva Od svojega dvora čestitoga, S’ sobom vodi dvanaest vojvoda; Podiže se itar lov loviti. Na Kovinu Dunav prebrodio, Pa se maši Vlaške zemlje […]

Epske narodne pesme

Porča od Avale i Zmajognjeni Vuk

01/03/2014 prelepapoezija 0

Vino piju do dva pobratima U Avali više Bijograda: Jedno bješe Porča od Avale, A drugo je Đerzelez Alija; Kad se ladna napojiše vina I junački ćeiv zadobiše, Al’ govori Porča od Avale: „Pobratime, Đerzelez-Alija! […]

Epske narodne pesme

Oslobođenje Beča od Turaka

01/03/2014 prelepapoezija 0

Koliko je bečko polje ravno, Ne mogu ga orli preprvati, Niti orli, nit vrani gavrani, Ni po noći prekasati vuci, Evo su ga opkolili Turci; Polak Beča sebi osvojili, Do jabuke i do zlatne ruke, […]

Epske narodne pesme

Oblak Radosav

01/03/2014 prelepapoezija 4

Poranio Oblak Radosave Niz široko polje Godominsko, Kad je bio nasred Godomina, Sretoše ga dv’je gospođe mlade: Jedno ljuba Bijelić-vojvode, A drugo je Zlatokosić-Pavla; Nose mlade dvoje đece ludo Kad sretoše Đurđevu vojvodu. O skutu […]

Epske narodne pesme

Ženidba Popović Stojana

01/03/2014 prelepapoezija 0

Zaprosio Popović Stojane nadaleko lijepu đevojku, u pitomom Mletku latinskome, u mletačkog kralja Mijaila; prsten stavlja, svadbu ugovara: dok otide dvoru bijelome i pokupi kićene svatove. Dok on dade prsten i jabuku, potrošio tri tovara […]

Epske narodne pesme

Đurđeva Jerina

01/03/2014 prelepapoezija 2

Pošetala Đurđeva Jerina Ispod grada b’jela Smedereva Pokraj vode tihoga Dunava, A za njome Grgurević Makso, Za Maksimom majka Maksimova Besjedila Đurđeva Jerina: „Moj unuče, nejačak Maksime! „Bi li mene nešto sjetovao? „Ja imadem šćercu […]

Epske narodne pesme

Orao se vijaše nad gradom Smederevom

01/03/2014 prelepapoezija 0

Orao se vijaše nad gradom Smederevom. Nitkore ne ćaše s njime govoriti, Nego Janko vojvoda govoraše iz tamnice: „Molim ti se, orle, sidi malo niže (Sidi malo niže) da s tobome progovoru. Bogom te brata […]

Epske narodne pesme

Marko Kraljević u Azačkoj tamnici

21/01/2014 prelepapoezija 0

odlomak… Bože mili! na svem’ tebe vala! Kakav bješe delibaša Marko! Kakav li je danas u tamnici, U tamnici Azačkoj prokletoj! Tamnica je kuća neobična: U tamnici voda do koljena, Od junaka kosti do pojasa; […]

Epske narodne pesme

Marko Kraljević i Ljutica Bogdan

21/01/2014 prelepapoezija 1

Poranile tri Srpske vojvode Od Kosova uz kršno primorje: Jedno bješe od Prilipa Marko, Drugo bješe Relja od Pazara, Treće bješe Miloš od Pocerja; Udariše pokraj vinograda, Vinograda Ljutice Bogdana. Igra konja Relja od Pazara, […]

Epske narodne pesme

Ženidba Marka Kraljevića

21/01/2014 prelepapoezija 1

Sjede Marko za večeru s majkom, Stade mati Marku besjediti: „O moj sinko, Kraljeviću Marko! „Već je tvoja ostarjela majka, „Ne može ti pripravljat’ večere, „A ne može služit’ mrka vina, „A ne može lučem […]

Epske narodne pesme

Sestra Leke kapetana

21/01/2014 prelepapoezija 1

Od kako je svijet postanuo, Nije veće čudo nastanulo, Ni nastalo, ni se đegođ čulo, Što kazuje čudo u Prizrenu, U nekakva Leke kapetana: Kažu čudo Rosandu đevojku. Ja kakva je, jada ne dopala! Što […]

Epske narodne pesme

Djevojka nadmudrila Marka

21/01/2014 prelepapoezija 1

Sirotuje sirota devojka: Kade ruča, ona ne večera, Kad sastavi ručak i večeru, Onda joj je rua nedostalo; Al’ je za to dobre sreće bila: Isprosi je Kraljeviću Marko, A preprosi vojevoda Janko, Prsten dao […]

Epske narodne pesme

Smrt Miloša Dragilovića (Obilića)

25/12/2013 prelepapoezija 2

L’jepu šetu pošetala Milica Lazarovica, ljubi Lazarova, i ona mi šetaše, višnjega boga moljaše: „Ti me, bože, donesi na svake na nevoljne sreće, bože, ma me nemoj don’jeti na junaka izranjena, er su meni, Milici, […]

Epske narodne pesme

Sluga Milutin

25/12/2013 prelepapoezija 1

Dolećeše dva vrana gavrana Od Kosova polja širokoga, I padoše na bijelu kulu, Baš na kulu slavnoga Lazara; Jedan grakće, drugi progovara: „Da l’ je kula slavnog knez Lazara? Il’ u kuli nigđe nikog nema?“ […]

1 2 3 4 5