Ljubavna poezija

Ciganče

13/04/2016 prelepapoezija 0

Bezbrižno i milo dete! Podigni vitice svoje! Kako si čupava strašno! Ah, tvoje usnice rujne, I strasno vatreno oko, i grudi sveže i bujne Vesele oko moje. Dodaj mi zlatni pehar! Iz očiju tvojih lane, […]

Deskriptivna poezija

Omorika

20/01/2015 prelepapoezija 0

U dubini tavnih gora, gde široka lipa miri, Usamljena omorika crne svoje grane širi. Njeno tavno, tužno lisje na večnu te tugu seća . . . Ah, ja znadem njenu prošlost, ko i prošlost drugog […]

Misaono - refleksivna poezija

Poslednji gost

20/01/2015 prelepapoezija 0

Ponoć je odavno prošla. U krčmi nikoga nema, Osim krčmara starog, što zguren kraj toplog plama Pretura debelu knjigu. Na polju mrtvilo vlada, I sitna kišica sipi i gusta caruje tama! U tom se kucanje […]

Deskriptivna poezija

Laku noć

12/01/2015 prelepapoezija 0

Laku noć, laku noć, Sunce tone za planine, I posljednji trne zrak; Kroz poljane i doline Prikrada se crni mrak. Svud spokojstvo tiho vlada, Lahor šumi, rosa pada, Laku noć! Kô šuštanje mirnog mora Kroz […]

Misaono - refleksivna poezija

Molitva

12/01/2015 prelepapoezija 0

Kad jeknu zvona s crkvice stare Tiho i bônô kroz noćni mrak, A suvo granje zašušti blago, Ljubeći prvi zoričin zrak — Svetinje puna duša mi leće Tamo, gde večni boravi Bog, Pa mu se […]

Ljubavna poezija

Anđeo tuge

10/05/2014 prelepapoezija 0

Sa raspuštenom kosom, pod vencem od ljubičica, spustivši bleđanu glavu na zvučnu srebrnu liru, ja vidim nebesku sliku. Sa pokidanih žica, poslednji akord zvoni. Božanska neka tuga svetli se sa njenog lica, i ona suze […]

Ljubavna poezija

Ljubim te dušo…

10/05/2014 prelepapoezija 0

Sumračak pada; tišina se svija, U milju tone vasiona sva; Večernja zvezda treperi i sija: Veselo sve je — samo nisam ja! Nemir mi stisko umorene grudi, Nesrećno srce što ljubit zna! Kroz tiha polja […]

Misaono - refleksivna poezija

U spomenicu

10/05/2014 prelepapoezija 0

Kad poteče mladost, što nas služi sada i pokida život sve žice veselja, kad nas borba smori i nevolja svlada, i nestane davno mnogih prijatelja — kad jesenji vetar s nepogodom dune, i tajni se […]

Misaono - refleksivna poezija

Sa pogledom ugašenim

10/05/2014 prelepapoezija 0

Sa pogledom ugašenim, s prekrštenim rukama, na mrtvačkom odru svom ležao sam međ’ vama. Vi ste moje bledo lice rosnim vencem obvili, i o mojim bolovima sa uzdahom zborili. Ja sam sluš’o reči vaše s […]

Ljubavna poezija

Sveti Sava

06/02/2014 prelepapoezija 0

Ko udara tako pozno u dubinu noćnog mira Na kapiji zatvorenoj svetogorskog manastira? „Već je prošlo tavno veče, i nema se ponoć hvata, Sedi oci, kaluđeri, otvor’te mi teška vrata. Svetlosti mi duša hoće, a […]

Poezija

Domovina

06/02/2014 prelepapoezija 0

Neka druga zemlja u sreći sija, meni si ti uvek najmilija. Nek drugu zemlju bogatstvo kiti, u tebi volim siromah biti. Sem tebe nikud ne tražim blaga Srbijo draga I ako kadgod na stranu pođem, […]

Rodoljubiva poezija

Na grobu Vojvode Dojčina u Solunu

06/02/2014 prelepapoezija 0

1. Po svetim poljima otadžbine moje Mnoge svete humke rasturene stoje, Gde vitezi vrli u danima slave Položiše glave. 2. Od kapija tvrdih Vindobone grada, Do obala cvetnih gde proleće vlada, Grob do groba leži […]

Rodoljubiva poezija

Razgovor male srbadije s otadžbinom

06/02/2014 prelepapoezija 0

Otadžbino, majko moja, I dedova mojih slavni’, Dokle stižu krila tvoja I pitome tvoje ravni? Pokaži mi međe svoje, Tvoje gore, reke tvoje. „Od Budima, do Soluna, I gde Timok zlatni stiže, I gde šumi […]

Ljubavna poezija

Iz beležnika

06/02/2014 prelepapoezija 0

1. Slobodna zemljo, po kojoj se krećem, Slaviću tebe uvek, ko i sada, I tvoja polja, okićena cvećem, Gde pasu tvoja sviloruna stada. U tebi vlada red i blagostanje, Pa i tvoj narod naravi je […]

Ljubavna poezija

Na Drini

06/02/2014 prelepapoezija 0

Kroz tučna polja i pitome ravni, Srditim tokom, u nedogled tavni, Ti širiš tvoja šuštajuća krila, O, Drino, vodo mila. Obale tvoje šarenilo krasi, Ko ljupki venac nevestinske vlasi, Al’ tvoj se talas ravnodušno kreće, […]

1 2